W globalnym badaniu „IoT 2020” przeprowadzonym przez Schneider Electric, w którym udział wzięło ponad 2,5 tys. firm, 70 proc. kadry kierowniczej stwierdziło, że dostrzega wartość biznesową, jaką niesie ze sobą IoT. Co więcej, 2/3 firm planuje wdrożenie rozwiązań IoT w 2016 r. przy pomocy aplikacji mobilnych, a 23 proc. zacznie korzystać z nich w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Większość pytanych (63 proc.) planuje wykorzystać narzędzia IoT do lepszej analizy zachowań klientów i podniesienia jakości usług.

Według Schneidera przyczyną takiego zainteresowania  są spadające koszty czujników sieciowych. Wyniki badania pokazują również, że w ocenie ankietowanych rozwiązania IoT dają konkretne korzyści - w niedalekiej przyszłości mają tworzyć dla przedsiębiorstw nowe okazje rynkowe, staną się również kluczowym narzędziem komunikacji między firmami i ich klientami. 

Rozwiązania IoT uznano także za pomocne w walce z cyberzagrożeniami - 41 proc. respondentów przewiduje, że zagrożenia tego typu staną się problemem o znaczeniu krytycznym. Natomiast rozwiązania IoT promują otwarte, interoperacyjne i hybrydowe podejście do systemów komputerowych, sprzyjając współpracy w dziedzinie standardów cyberbezpieczeństwa. 

 

Jak wdrażać IoT?

Zdaniem Schneider Electric ważne jest, aby zacząć od małych pilotażowych projektów w konkretnych obszarach. Następnie należy dokonać oceny stopy ROI (zwrotu z inwestycji) przed poszerzeniem projektu. W przypadku dużych firm produkcyjnych czy przemysłowych wcześniej warto zainwestować również w podnoszenie efektywności energetycznej, co pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów energii. 

W ocenie firmy najwięcej czasu może zająć integracja projektów dotyczących systemów monitoringu i zarządzania zasobami. Dzieje się tak, gdyż często przedsiębiorstwa posługiwały się odrębnymi systemami. Ich integracja trwa, ale przynosi wymierne korzyści – przekonuje Schneider Electric. Końcowym etapem wdrożenia jest wprowadzenie systemu kontroli zasobów, opartego na dynamicznej sieci informatycznej.