Według danych Capgemini w ciągu ostatnich 3 lat liczba decydentów IT, którzy uważają, że ich przedsiębiorstwo wykorzystuje więcej aplikacji niż potrzebuje, zwiększyła się z jednej trzeciej (34 proc.) do prawie połowy badanych (48 proc.). Dużo mniej niż połowa (37 proc.) uważa jednak, że większość używanych aplikacji jest krytyczna dla ich biznesu. Prawie trzy czwarte (73 proc.) sądzi, że przynajmniej jedną piątą aplikacji w ich firmach cechuje zbliżona funkcjonalność, a kolejnych 57 proc. przyznaje, że minimum jedna piąta aplikacji powinna być wycofana lub zastąpiona innymi.

Zaobserwowane zjawisko nie stanowi wyzwania jedynie dla działów IT, lecz jest także problemem biznesowym. Badania wykazały, że 60 proc. decydentów IT uważa, iż najcenniejszym wsparciem firmy jest wdrażanie nowych technologii w ich departamentach. Znacząca liczba badanych organizacji już wdrożyła rozwiązania cloud computingu (56 proc.), mobilne (54 proc.), społecznościowe (41 proc.) oraz Big Data (34 proc.). Jednakże brak unowocześniania aplikacji skutkuje tym, że działy IT nie mają możliwości zwiększania konkurencyjności ich firm. Trzy czwarte (76 proc.) badanych wskazuje modernizację środowisk aplikacyjnych jako ważną dla realizacji celów ich organizacji.

Badanie przeprowadzono wśród 1116 dyrektorów IT i menedżerów wysokiego szczebla, odpowiedzialnych za tę działkę. Raport obejmuje 16 krajów, w tym 73 proc. respondentów pochodzi z krajów wysoko rozwiniętych (Australia, Europa, USA), a kolejne 27 proc. z rynków wschodzących (Brazylii, Chin, Indii).