Kredyt technologiczny to forma wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pieniądze można przeznaczyć na wdrożenie własnej lub nabytej nowoczesnej technologii (stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat), która umożliwi oferowanie nowych albo ulepszonych towarów bądź usług.

Kredytem technologicznym można sfinansować maksymalnie 75 proc. kosztów inwestycji. Nie trzeba go spłacać w całości. Wsparcie z UE i budżetu państwa stanowi premia technologiczna. Jej wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz od województwa, w którym realizowana jest inwestycja. Maksymalna premia to 70 proc. kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 4 mln zł), a minimalna - 40 proc. Udziela jej Bank Gospodarstwa Krajowego. Żeby jednak załatwić kredyt, trzeba najpierw zgłosić się do jednego z 20 banków komercyjnych współpracujących z BGK (im szybciej, tym lepiej, bo procedury nie są błyskawiczne). Ogłoszenie warunków konkursu nastąpi we wrześniu. Z uwagi na ustawowy graniczny termin przyznawania promes premii technologicznej (15 września 2013 r.), planowany w IV kwartale br. konkurs będzie prawdopodobnie ostatnim naborem wniosków.
 
BGK dysponuje kwotą 409 mln euro na premie technologiczne (do 2013 r. włącznie). Jak dotąd dofinansowanie przyznano 472 inwestycjom na sumę 1,136 mld zł, z czego przedsiębiorcy zrealizowali 92 projekty. BGK w sierpniu zakończył ocenę aplikacji, które wpłynęły w grudniu 2011 r. Przedsiębiorcy złożyli wówczas rekordową liczbę 627 projektów, o wartości 1,6 mld zł, z których 46 proc. uzyskało promesę premii technologicznej (czyli zakwalifikowano je do dofinansowania).

Związek Banków Polskich i banki współpracujące z BGK informują, że zainteresowanie kredytem technologicznym i związaną z nim premią jest bardzo duże. Jeśli przekroczy ono aktualnie dostępny budżet (w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), istnieje szansa na dodatkowe środki.
 
Informacje na temat kredytu technologicznego można znaleźć na stronie BGK.