Mniej niż 40 proc. przedsiębiorstw w regionie EMEA jest przekonanych, że potrafi zapanować na swoimi danymi, tj. zarządzać nimi, chronić je i wydobywać z nich użyteczne informacje oraz używać ich w odpowiedzialny sposób – według badania Oracle.

Co gorsza, w ciągu najbliższych 3 lat nie należy liczyć na wzrost możliwości w tych czterech obszarach. Z raportu wynika, że 42 proc. respondentów nie ma strategii zarządzania danymi, a protokoły bezpieczeństwa są często niezrozumiałe lub nieprzestrzegane.

Kłopoty pogłębia fakt, że firmy mają problem ze wskazaniem odpowiedzialnych za zabezpieczanie danych. Np. prawie połowa decydentów w działach finansów i informatyki twierdzi, że to ich domena. Tylko jedna trzecia osób czuje się jednak odpowiedzialna wśród typowych użytkowników danych — czyli pracowników marketingu i kadr.

 

Wiedzą, jak ważne są dane

Respondenci zdają sobie jednak sprawę z korzyści płynących z kontroli nad danymi i korzystania z nich. Jako trzy kluczowe zalety wymieniają wzrost lojalności klientów, przychodów i wartości marki. 

Ponad połowa (53 proc.) szefów przedsiębiorstw jest przekonanych, że bezpieczne zarządzanie zasobami ma bardzo duże znaczenie dla reputacji ich firm.

Z badania wynika też jednak, że wiele zachowań wewnątrz firmy może zagrozić zaufaniu.

Jedna czwarta respondentów twierdzi, że ich największą obawą związaną z bezpieczeństwem danych w firmie jest brak dbałości o zachowanie ich poufności. Na kolejnych miejscach znalazły się słabe mechanizmy kontroli dostępu (24 proc.), chęć zarządzania danymi za pomocą urządzeń mobilnych lub platform społecznościowych (23 proc.) oraz korzystanie z niezaufanego sprzętu i połączeń (23 proc.). 

Ponad jedna piąta (22 proc.) wskazała, że do najważniejszych zachowań, które zmniejszają ich zaufanie do sposobu zarządzania danymi w ich firmach, należą: nieprzykładanie wagi do tego, jak powinny one być używane, niewłaściwe korzystanie z newralgicznych informacji i nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących danych.


Co trzeba zmienić

Wśród priorytetów firm w celu poprawy sytuacji jest lepsza kontrola, odpowiednie procedury oraz szkolenia i warsztaty łączące ludzi z różnych pionów. 

Według badania przedsiębiorstwa zaczynają korzystać z technologii, które mają im pomóc w opanowaniu danych. Dlatego przyspieszają migrację do chmury w celu poprawy zabezpieczeń (30 proc.), wprowadzają sztuczną inteligencję i automatyczne uczenie wydobywania z danych użytecznych informacji (26 proc.) oraz do wprowadzania poprawek i ochrony (25 proc.).

Z raportu wynika, że strategia zarządzania danymi pomaga. Firmy, które ją wdrożyły, o 8 proc. częściej chronią dokumenty hasłem, o 10 proc. - mają dostęp do bezpiecznych lokalnych baz danych i o 9 proc. częściej korzystają z zasobów na zaufanych urządzeniach. 

W badaniu „Rediscovering trust in your data and security”, przeprowadzonym przez Oracle, pytano kadrę kierowniczą przedsiębiorstw, w tym osoby mające wpływ na decyzje związane z rozwiązaniami chmurowymi, platformami i infrastrukturą lub oprogramowaniem biznesowym.