Większość (64 proc.) przedsiębiorców obawia się zmian w prawie i działań administracji w tym roku, a tylko garstka ocenia, że warunki prowadzeniu biznesu poprawiły się – tak uważa 8 proc. w badaniu nastrojów zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Według 48 proc. warunki nie zmieniły, a zdaniem 44 proc. – pogorszyły.

Okazuje się, że nastroje mimo że dalekie od optymizmu są jednak lepsze niż przed rokiem. W poprzednim badaniu 48 proc. przedsiębiorców uznało, że warunki prowadzenia firmy pogorszyły się w porównaniu z latami ubiegłymi, a 72 proc. obawiało się zmian przepisów i kroków podejmowanych przez urzędników.
Co więcej, ponad połowa respondentów (60 proc.) jest pozytywnie nastawiona do prowadzenia firmy w 2018 r.


Lata płyną, bariery rosną

Z badania wynika, że biznes w Polsce to bieg z coraz wyższymi przeszkodami, choć nie raz „z góry” padały zapowiedzi poprawy. Wśród barier, które najbardziej utrudniały prowadzenie działalności gospodarczej w 2017 r. przedsiębiorcy najczęściej wymieniali: rosnące koszty zatrudnienia (95 proc.), niejasne lub niespójne przepisy podatkowe (93 proc.), przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej (91 proc.), niepewną sytuację polityczną (90 proc.), kontrole urzędów (88 proc.) czy niedobór wykwalifikowanych pracowników (80 proc.).

We wszystkich kategoriach, poza niedoborem wykwalifikowanych pracowników, odsetek firm wskazujących na poszczególne bariery był wyższy niż w badaniu dotyczącym 2016 r.

Zwłaszcza firmy średnie i duże spodziewają się rosnących kosztów zatrudnienia (96 proc.), niejasnych lub niespójnych przepisów podatkowych (95 proc.), ogólnej niepewności sytuacji gospodarczej (94 proc.). Tu również obawy były większe niż przed rokiem.

- Nie dziwi, że przedsiębiorcy, od lat, obawiają się przede wszystkim zmian w prawie. W ubiegłym roku, według danych Grant Thornton, uchwalonych zostało ponad 27 tys. stron nowych aktów prawnych. To zdecydowanie za dużo. Nikt nie jest w stanie zapoznać się z tym dorobkiem legislacyjnym. Przepisy zmieniają się szybko i często, to przekłada się na ich coraz niższą jakość. Przedsiębiorcy najbardziej boją się właśnie tej zmienności i „bubli prawnych", którymi są zaskakiwani - komentuje Krzysztof Kajda, radca prawny, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

Badanie zrealizował Smartscope w lutym br., na reprezentatywnej grupie 300 małych, średnich i dużych przedsiębiorców, zatrudniających przynajmniej 10 pracowników, metodą CATI.