Większość (51,3 proc.) polskich przedsiębiorstw nadal używa stacjonarnego połączenia z Internetem, choć popularniejszy jest już Internet z telefonu (57 proc.). Przeszło jedna trzecia (34,5 proc.) korzysta z mobilnej łączności z siecią w inny sposób - według badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Firmy są przywiązane do kabla. Ponad połowa (57,8 proc.) nie zrezygnowałaby z niego na rzecz mobilnego Internetu. Pozostałych najbardziej do zmiany skłoniłoby pogorszenie się jakości łącza (20,7 proc.) oraz większy zasięg mobilnej sieci (16,8 proc.). Lepsze warunki oferty mobilnej i podwyżka opłat za stacjonarny dostęp stosunkowo niewielu przekona do zmiany operatora (15,1 proc. oraz 12,4 proc.).

Z kolei wśród przedsiębiorców używających mobilnego Internetu, 44,2 proc. nie zrezygnowałoby z niego na rzecz połączenia kablowego. Najczęściej zdecydowaliby się na zmianę z uwagi na podniesienie kosztów usługi (28,7 proc.) i pogorszenie się zasięgu (21,3 proc.).

Według badania w małych firmach (10-49 osób) i dużych (ponad 250) koszty Internetu kablowego są niższe niż mobilnego. W pozostałych grupach przedsiębiorstw (jednoosobowe, mikro, średnie) opłaty za dostęp mobilne okazały się niższe.

Przewagą Internetu stacjonarnego wciąż jest większa prędkość - średnio 90 Mb/s w badanych przedsiębiorstwach, a mobilnego - 63 Mb/s.