Fortinet stworzył program partnerski dla dostawców zarządzanych usług bezpieczeństwa (MSSP). W jego ramach udostępniono narzędzia związane z MSSP (dla programistów, do migracji strategii bezpieczeństwa, zbiorowego udostępniania rozwiązań i chmurową konsolę zarządzania), a także szkolenia i wsparcie. Uczestnicy programu będą mogli liczyć na szkolenia internetowe, wsparcie marketingowe, sprzedażowe i techniczne, opiekę przedstawiciela Fortinetu, dostęp do beta testów nowych rozwiązań oraz udział w zamkniętych wydarzeniach. 
 
Nowy program ma umożliwić firmom działającym na rynku MSSP poszerzenie oferty. Z kolei zaoferowane zasoby i wsparcie doradcze powinny pomóc nowym integratorom wejść do tego biznesu.