Fortinet kupuje Cybersponse, dostawcę rozwiązań do orkiestracji, automatyzacji i reagowania (SOAR - Security Orchestration, Automation and Response).

Produkty amerykańskiej firmy mają zwiększyć automatyzację działań i skuteczność reagowania różnych rozwiązań Fortinetu, a także uprościć procesy. Producent przekonuje, że dzięki temu przedsiębiorstwa i dostawcy usług poprawią efektywność swoich SOC (Security Operations Center). Inwestycja Fortinetu ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie użytkowników, którzy mają problem z zarządzaniem różnymi produktami, służącymi do bezpieczeństwa cyfrowego.

Ken Xie, CEO Fortinetu, uważa, że rosnąca ilość narzędzi do ochrony cyfrowej używanych w firmach doprowadziła do takiej złożoności, że naraża organizacje na ryzyko. Automatyzacja ma przyspieszyć reakcję na zagrożenia i pomóc w skalowaniu procesów, a przy tym ograniczyć koszty klientów biznesowych.

To kolejne w ostatnich tygodniach przejęcie Fortinetu. W minionym miesiącu dostawca kupił enSilo, firmę specjalizującą się w ochronie punktów końcowych.