Jednym z kluczowych punktów programu monachijskiej imprezy była prezentacja globalnej usługi Fujitsu Cloud Integration Platform. O swojej strategii Fujitsu Cloud Initiative producent poinformował w sierpniu bieżącego roku. Wcześniej, w kwietniu 2013 pisaliśmy o przejęciu przez Fujitsu francuskiej firmy RunMyProcess. Nowy nabytek miał pomóc producentowi w ofensywie na rynku globalnych usług opartych na cloud computingu i wygląda na to, że spełnia swoje zadanie. 

Cloud Integration Platform może obejmować systemy tradycyjne oraz chmury prywatne i publiczne. Nie ma przy tym znaczenia, czy udostępniają one infrastrukturę (IaaS), platformę (PaaS), czy oprogramowanie (SaaS). Zdaniem producenta Fujitsu Cloud Integration Platform stanowi element najobszerniejszego programu w branży, obejmującego wszystkie elementy potrzebne firmom do integracji systemów, procesów i danych w chmurze z dotychczasowymi i przyszłymi środowiskami oraz zarządzania nimi. Klienci mogą wdrożyć platformę w sieci lokalnej lub poza nią i zarządzać systemem samodzielnie albo zdecydować się na skorzystanie z usług firm zewnętrznych.

Platforma umożliwia kompleksowe zarządzanie funkcjami zintegrowanych rozwiązań. Dzięki niej można kontrolować kto ma dostęp do systemów teleinformatycznych niezależnie od ich lokalizacji, uwzględniając przy tym mobilne, biometryczne usługi uwierzytelniania.

- Z codziennych rozmów z klientami wynika wyraźnie, że nie tylko chcą, lecz także potrzebują oni jednego interfejsu do integracji, łączenia i kontrolowania rosnącej gamy usług przetwarzania w chmurze, niezależnie od tego, czy zostały wdrożone przez dział IT, czy kupione w chmurze przez poszczególne działy biznesowe – powiedział Cameron McNaught, wiceprezes działu rozwiązań i działalności międzynarodowej w Fujitsu.
- Fujitsu Cloud Integration Platform nie tylko zaspokaja te rosnące potrzeby, lecz także udostępnia platformę gotową na przyszłość.

Wdrożenia Fujitsu SAP HANA

Dostawca pochwalił się także liczbą wdrożeń platformy Fujitsu SAP HANA - w środowiskach klientów sięgnęła 300. Teraz oferuje również obsługę technologii SAP HANA na platformie Fujitsu Global Cloud. Firma przedstawiła poza tym nowe rozwiązania do centrów przetwarzania danych klasy korporacyjnej, które umożliwią przedsiębiorstwom, jak uważa producent, osiągnięcie maksymalnej wydajności w zaawansowanych środowiskach opartych na technologii SAP. Przykładem jest Fujitsu FlexFrame Orchestrator for SAP, W skali globalnej Fujitsu oferuje również usługi GEMS (Global Enterprise Management Services), które pomagają klientom w znacznym obniżeniu kosztów operacyjnych rozwiązań SAP poprzez wprowadzenie w środowiskach programowych SAP modelu płatności za faktyczne wykorzystanie (pay-as-you-use).

Rozwiązania Fujitsu FlexFrame Orchestrator i GEMS są już dostępne w cenach uzależnionych od regionu i konfiguracji. Rozwiązania SAP HANA na platformie Fujitsu Global Cloud będą najpierw dostępne w Europie Środkowej, a następnie w innych regionach.

Systemy Eternus – nowa generacja

Uczestnicy forum zostali także oficjalnie poinformowani o kolejnej odsłonie systemów Eternus DX, która, według określenia producenta, rozpoczyna nową epokę w segmencie pamięci masowych ukierunkowanych na potrzeby przedsiębiorstw. Wszystkie nowe produkty Eternus DX można skonfigurować jako ujednolicone systemy pamięci masowej ze zintegrowanym dostępem blokowym i plikowym oraz funkcjami SAN i NAS. Oferta obejmuje skalowalne modele klasy podstawowej Eternus DX100 S3 i DX200 S3 oraz produkty klasy średniej Eternus DX500 S3 i DX600 S3,
Pełna oferta systemów Eternus DX S3 i oprogramowanie Eternus SF16 będą dostępne od 16 grudnia 2013 r.

Z kolei Eternus CS8000 to według producenta przełomowe rozwiązanie dla firm, które muszą zarządzać coraz większymi ilościami danych. Model CS8000 umożliwia pełną konsolidację wszystkich funkcji tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych. Pojemność kopii zapasowych online (na dyskach) została zwiększona do 15 petabajtów, a pojemność pamięci nearline (na taśmach) jest praktycznie nieograniczona.

Dzięki pełnej wirtualizacji wszystkich systemów dyskowych i taśmowych zarówno w środowiskach mainframe, jak i w systemach otwartych, Eternus CS8000 umożliwia elastyczne zrównoważenie czterech najważniejszych aspektów zabezpieczeń danych: szybkości, pojemności, poziomów dostępności i kosztów.
Z wewnętrzną dyskową pamięcią podręczną systemu Eternus CS8000 została zintegrowana technika deduplikacji, dzięki której pamięć ta jest bardzo efektywnym docelowym miejscem przechowywania kopii zapasowych. Nowe funkcje deduplikacji zmniejszają zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową od 10 do 50 razy. Fujitsu oferuje deduplikację jako rozszerzenie klientom, którzy używali produktu poprzedniej generacji Eternus CS High End.

Funkcja sieciowej pamięci masowej (NAS) rozwiązania Eternus CS8000 może obsłużyć 2 miliardy plików. Dzięki rozszerzonym funkcjom wewnętrznej pamięci podręcznej i kompleksowego kopiowania danych Eternus CS8000 nadaje się do kopiowania danych w chmurze.
Systemy Eternus CS8000 będą dostępne od grudnia 2013 r. na całym świecie w cenach zależnych od regionu i specyfikacji.

Centrum przetwarzania danych przyszłości

Uczestnikom listopadowego spotkania w Monachium zaprezentowano technologię Silicon Photonics, która, jak uważa Fujitsu,  w przyszłości spowoduje istotne zmiany w centrach przetwarzania danych — zarówno funkcjonalne, jak i konstrukcyjne. W celu jej opracowania producent nawiązał współpracę z Intelem. Przewiduje się, usłyszeli uczestnicy Forum, że w okresie najbliższych trzech lat ruch w centrach przetwarzania danych wzrośnie czterokrotnie. Dotychczasowe technologie sieciowe powodują ograniczenia i wąskie gardła w transmisji danych między trzema głównymi częściami centrum przetwarzania danych — serwerami, pamięcią masową i siecią. Nowe podejście Fujitsu i Intela przewiduje przesyłanie danych z szybkością światła, co eliminuje ograniczenia w magistrali danych i daje pojęcie o centrum przetwarzania danych przyszłości. Kable światłowodowe z ośmioma włóknami mogą przesyłać dane z szybkością do 1,6 Tb/s, co pozwala zapełnić cały dysk twardy o pojemności 1 TB w czasie zaledwie pięciu sekund. Ponadto dane można przesyłać na znacznie większą odległość niż miedzianymi kablami ethernetowymi. Pozwala to projektować serwery zoptymalizowane pod kątem aplikacji oraz otwiera drogę do nowych konstrukcji centrów przetwarzania danych dzięki rozdzieleniu zasobów obliczeniowych od pamięci masowej.

- Fotonika to prawdziwy przełom – powiedział  Joseph Reger, dyrektor ds. technicznych, dział międzynarodowy, Fujitsu. - Eliminuje wąskie gardła, które ograniczają szybkość przesyłania danych i utrudniają centrom przetwarzania wykonywanie zadań w czasie rzeczywistym. Obecnie szybkość przesyłania danych zaczyna ograniczać wydajność nawet w najnowocześniejszych centrach. Dzięki nowatorskiemu spojrzeniu na rolę centrum przetwarzania danych — jako zorientowanego na usługi dostawcy mocy obliczeniowej na potrzeby biznesowe — firmy Fujitsu i Intel opracowały całkowicie nowe podstawy projektowania. Nie ma żadnego powodu, aby serwer i pamięć masowa były razem, skoro ich rozdzielenie daje tyle korzyści.

Rozdzielenie serwera od pamięci masowej daje możliwość zmniejszenia kosztów obiektów teleinformatycznych, ponieważ elementy wytwarzające ciepło, wymagające kosztownej klimatyzacji, takie jak procesory serwerów, nie muszą znajdować się w tym samym pomieszczeniu, co bierne macierze pamięci. Przesyłanie danych kablami światłowodowymi z wykorzystaniem fotonów zamiast impulsów elektrycznych obniża także zużycie energii i radykalnie upraszcza niezbędne okablowanie stelaży, ponieważ nie są już potrzebne liczne łącza ethernetowe w węzłach serwerowych.

Partnerstwo z Check Pointem

Jednym z nowych partnerów Fujitsu został Check Point Software Technologies. Wspólnie z nim producent wprowadzi na rynek urządzenie zabezpieczające Check Point Integrated Appliance Solutions (IAS) R-Series oparte na systemach Fujitsu Server Primergy.
Check Point sprzedaje urządzenia IAS R-Series od lipca 2012 r. w kilku krajach, m.in. Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Światowa sieć partnerów handlowych Fujitsu umożliwi ich zaoferowanie na znacznie większym obszarze.

Dla partnerów

Producent zaprosił 100 partnerów handlowych z całego regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) do uczestnictwa w trzecim spotkaniu społeczności Fujitsu SELECT Circle. Impreza odbyła się bezpośrednio przed Fujitsu Forum 2013. Fujitsu SELECT Circle skupia wyłącznie zaproszone firmy. Działa od 2012 r., w celu pogłębienia relacji producenta z partnerami firmy z sektora centrów przetwarzania danych.

Pod szyldem SELECT Circle Fujitsu wprowadziło narzędzie do rejestrowania transakcji (Deal Registration Tool), które pomoże chronić interesy członków programu partnerskiego SELECT. Według producenta gwarantuje ono, że Fujitsu nie będzie rywalizować z partnerami w ramach określonych projektów, które mogą obejmować m.in. rozwiązanie do wirtualizacji vShape, urządzenie do ochrony danych Eternus CS800, „klaster w pudełku” (Cluster-in-a-Box) oraz SAP HANA. Nowość ma także chronić przed erozją marż i zapobiegać konfliktom między partnerami. Początkowo z narzędzia do rejestrowania transakcji będą mogli korzystać uczestnicy Fujitsu Select Circle. Potem Deal Registration Tool zostanie udostępnione firmom współpracującym z Fujitsu w programie Select na poziomach Eksperta i Partnera.

Fujitsu odświeży też działanie społeczności TechCommunity — udostępni w jej ramach najnowsze wiadomości technologiczne, specjalistyczne artykuły dotyczące najnowszych trendów i technologii oraz szybkie odpowiedzi na pytania techniczne zadawane przez partnerów handlowych na forach internetowych.

Do inicjatywy Fujitsu SELECT Circle mogą dołączyć partnerzy z Austrii, Belgii, Bliskiego Wchodu, Czech, Francji, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rosji, Turcji i Włoch.