TMaaS wykorzystuje oparte na chmurze rozwiązania CA Technologies do monitorowania i obsługi klienta - Nimsoft Monitor i Nimsoft Service Desk. Zostały one włączone do oferty usług świadczonych za pośrednictwem centrum przetwarzania danych Fujitsu Cloud IaaS Trusted Public S5. Wcześniej oferta ta nosiła nazwę Fujitsu Global Cloud Platform. Stanowi część kompleksowego pakietu rozwiązań Fujitsu opartych na chmurze. Klienci uzyskają dostęp do ustandaryzowanych i wstępnie skonfigurowanych funkcji ITMaaS, które można zastosować w środowiskach chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej, jak również w konwencjonalnej infrastrukturze informatycznej.

Usługa Fujitsu Obsługa klienta działa w modelu SaaS. Jest dostępna z wbudowanymi procedurami dla kierowników IT, opartymi na bibliotece ITIL (The Information Technology Infrastructure Library).

Usługa Fujitsu Monitorowanie oferuje jeden, ujednolicony interfejs użytkownika do śledzenia wszystkich najważniejszych zasobów firmy (w chmurze, środowisku lokalnym i w połączeniu tych dwóch środowisk).