Konferencję organizuje Harvard Business Review oraz ICAN Institute. Według badania Instytutu Saratoga, przytaczanego na stronie konferencji, 89 proc. menedżerów przypuszcza, że ich pracownicy odchodzą do konkurencji dla lepszych pieniędzy, a tylko 11 proc. – że z innych powodów. Tymczasem analogiczne badanie pracowników udowadnia, że jest dokładnie na odwrót. Tylko 12 proc. zmienia pracę z powodów finansowych, a 88 proc. – z innych przyczyn. Dzięki "Grze o talent" menedżerowie dowiedzą się, jakie powody dają pracownikom, aby odeszli oraz jak ich motywować, żeby zostali w firmie.

Podczas konferencji Gianpiero Petriglieri, profesor zachowań organizacyjnych w szkole zarządzania i biznesu INSEAD, omówi m.in. nowe metody rozwoju talentów oraz budowania więzi i zaangażowania pracowników, które pozwolą firmie zatrzymywać najlepszych fachowców. Przybliżone zostaną także efektywne strategie przywództwa. Nie zabraknie studiów przypadku z polskiego rynku. 

Więcej informacji na stronie https://przywodztwo.hbrp.pl.