COIG, spółka zależna WASKO, przejęła 100 proc. udziałów w krakowskiej firmie informatycznej LogicSynergy. Oferuje ona kompleksowe systemy informatyczne, wśród których są: systemy billingowe, systemy klasy ERP, GIS, SCADA. Posiada prawie 200 klientów. Ze 130 z nich ma podpisane stałe umowy na usługi IT. To właśnie portfel produktów i nowych klientów, jak podało w komunikacie WASKO, oraz wzrost skonsolidowanych przychodów o ponad 7 mln zł rocznie był powodem przejęcia przez COIG krakowskiej spółki.

„Dla mnie, jako głównego akcjonariusza, zakup udziałów krakowskiej spółki LogicSynergy jest ważnym z punktu widzenia całej Grupy elementem wcześniej przyjętej strategii rozwoju polegającej nie tylko na rozwoju organicznym, ale również na przejęciach nowych podmiotów. Dzięki tej transakcji zwiększamy naszą ofertę produktową dla obecnych i przyszłych klientów całej Grupy, co pozytywnie wpływa na zwiększenie naszej pozycji konkurencyjnej” – skomentował przejęcie Wojciech Wajda, główny akcjonariusz i przewodniczący rady nadzorczej WASKO. Podkreślił, że na pozyskanie przez grupę 200 nowych klientów potrzebne byłyby znaczące nakłady finansowe i czas, a w przypadku przejęcia firmy z klientami efekt synergii jest natychmiastowy.