Warszawski Sąd Rejonowy oddalił zażalenie zarządu Hawe na postanowienie z lipca 2016 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki. „Decyzja sądu otwiera drogę do upadłości ze stratą dla akcjonariuszy oraz wierzycieli.” – oświadczył zarząd spółki. Zarządca argumentował wniosek o umorzenie sanacji tym, że podane przez spółkę źródła finansowania układu i sanacji są nierealne.

Natomiast w opinii zarządu wskutek umorzenia sanacji inwestorzy nie będą mieli żadnych szans na odzyskanie środków. Duże straty poniosą także wierzyciele, przy planowanej sprzedaży Hawe Telekom (spółki zależnej Mediatela, należącego do grupy Hawe) za 120 mln zł, co zaproponowała rada wierzycieli w jednej z propozycji układowych. Te propozycje przewidują, że tylko najwięksi wierzyciele odzyskają 100 proc. długu, natomiast część wierzycieli, w tym Hawe S.A., odzyska 10 proc. (niecałe 6 mln zł według zarządu).

Na sprzedaż za 120 mln zł naciska Agencja Rozwoju Przemysłu, która jest największym wierzycielem Hawe Telekom. Mediatel ostrzega, że państwowa agencja dąży do sprzedaży Hawe Telekom i likwidacji tej spółki, co w konsekwencji będzie oznaczać koniec całej grupy Hawe. Finałem takiej rozgrywki według zarządu byłoby wrogie przejęcie – za stosunkowo niewielkie pieniądze – aktywów Hawe Telekom, z których najważniejsze jest ponad 4 tys. km sieci światłowodowej. ARP twierdzi, że chce po prostu odzyskać pieniądze wierzycieli.

Zarząd Hawe S.A. podkreśla, że przy sprzedaży Hawe Telekom za 120 mln zł także Mediatel nie otrzyma żadnego zwrotu środków finansowych. Z tego powodu spółka dokonała odpisu wartości udziałów Hawe Telekom do zera. Zarząd ostrzega, że w razie likwidacji Hawe S.A. wierzyciele zostaną spłaceni najwyżej w 3-4 proc. Zarządy Hawe i Mediatela zapowiadają, że będą dążyć do zablokowania sprzedaży na tych warunkach.

Szef spółki zarzuca zarządcy, że storpedował różne próby pozyskania finansowania dla Hawe S.A.

„W takiej sytuacji obecnie nie widzę szans na uratowanie Hawe S.A. Nasze wysiłki będą się obecnie koncentrować na stabilizowaniu sytuacji wyłącznie w Hawe Telekom ” – oświadczył Paweł Paluchowski, prezes Hawe. Zapowiada dążenie do zawarcia układu z wierzycielami oraz restrukturyzacji spółki.

Pozycję Hawe Telekom ma także poprawić planowana emisja akcji Mediatela. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na naprawę spółki. Jednak mniejszościowi akcjonariusze zawiadomili KNF w tej sprawie. Obawiają się, że emisja zagraża obrotowi i bezpieczeństwu mniejszych udziałowców Hawe. Prezes apeluje o więcej czasu na działania naprawcze.

„Restrukturyzacji spółki posiadającej infrastrukturę telekomunikacyjną nie przeprowadza się w kilkanaście miesięcy, co również pokazały inne przypadki z tej samej branży - komentuje Paweł Paluchowski.