W III kw. finansowym spółki, zamkniętym w końcu lipca br., HP Inc. odnotowało zysk mniejszy o 8 proc. niż rok wcześniej - 783 mln dol., a przychody spadły o 4 proc. - do 11,9 mld dol. Z pominięciem wpływu wahań kursów walut spadek wyniosły 1 proc.

Za słabszym niż w ub.r. wynikiem stoi wyraźnie niższa sprzedaż działu druku. Jego przychody stopniały o 14 proc., do 4,4 mld dol. Najbardziej poszła w dół - w ujęciu wartościowym - sprzedaż maszyn konsumenckich (-22 proc.). W przypadku urządzeń dla firm spadek wyniósł 3 proc. Przychody ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych skurczyły się o 18 proc. rok do roku.

Firma zdecydowała o zmniejszeniu zapasów drukarek w magazynach, przez co w IV kw. finansowym przewiduje 34 - 37 centów zysku na akcję (dla porównania w III kw. było 49 centów).

Stabilna jest natomiast sprzedaż działu PC, którego obroty mimo silnego dolara wyniosły w minionym kwartale 7,5 mld dol. - tyle co przed rokiem, głównie dzięki większej sprzedaży notebooków (+8 proc. w ujęciu wartościowym). Jej wartość wyniosła 4,3 mld dol. Spadły natomiast przychody generowane na desktopach (o 9 proc., do 2,5 mld dol.) i stacjach roboczych (o 6 proc., 476 tys. dol.).

Spółka jest ostrożna co do prognoz na kolejne kwartały. Szefowa finansów HP Inc., Cathy Lesjak, poinformowała, że w dłuższym terminie na wyniki może wpłynąć Brexit, mimo że obecnie jego skutki są minimalne. Producent kontynuuje politykę cięcia kosztów, likwidując 3 tys. miejsc pracy.