Zmniejszenie kadr ma zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku, w sytuacji spadków na rynku PC i druku. Zwolnienia obejmą różne działy - do 2019 r. likwidacji ulegnie 3 - 4 tys. stanowisk. Od finalizacji podziału HP (31 października 2015 r.) z HP Inc. odeszło ok. 3 tys. osób. W końcu roku 2015 korporacja zatrudniała ok. 50 tys. pracowników.

HP Inc. przewiduje, że w związku z restrukturyzacją i zwolnieniami poniesie koszty rzędu 350 - 500 mln dol. W efekcie od 2020 r. spółka ma zaoszczędzić jednak 200 - 300 mln dol. rocznie.

CEO HP Inc., Dion Weisler, przekonuje, że firma stawia na innowacje i widzi możliwości wzrostu w dłuższym terminie w takich obszarach jak rozwiązania mobilne i usługi dla firm, druk A3 oraz druk 3D.