Sąd oddalił apelacje stron, podtrzymując tym samym w całości stanowisko Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który wyrokiem z 1 kwietnia 2016 r. oddalił w większości roszczenia HP wobec Black Pointa. Chodziło o nakazanie polskiej spółce zaniechania wprowadzania kartridży do obrotu i ich wycofania ze sprzedaży, jak również o zniszczenie kartridży będących w obrocie oraz publikacji orzeczenia. Sąd Okręgowy uznał, że Black Point nie wytwarzał produktów nowych, naruszających patenty amerykańskiej firmy. Przyjął natomiast, że przed 2012 r. polska spółka wprowadziła do obrotu nowe materiały eksploatacyjne naruszające patenty, ale była to dostawa od zewnętrznego producenta. Zasądził w związku z tym na rzecz HP 60,5 tys. zł tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

W związku z oddaleniem apelacji zasądzono od HP na rzecz Black Pointa koszty postępowania apelacyjnego. Wyrok jest prawomocny. Według wrocławskiej firmy decyzja sądu potwierdza, że alternatywne, refabrykowane materiały eksploatacyjne Black Pointa są legalne. W ramach działalności grupy spółka Eco Service skupuje zużyte, puste kasety z całego świata.