HP potwierdziło rozmowy z Xerox. Wcześniej informowano nieoficjalnie, że Xerox rozważa przejęcie HP Inc.

Według HP rozmowy z Xerox prowadzono "od czasu do czasu". Analizowano m.in. "co byłoby wymagane aby zrealizować transakcję" - informuje firma. Przyznaje również, że otrzymała ostatnio ofertę przesłaną 5.11. Nie ujawnia jej treści ani tego, jakie kroki w związku z tym rozważa. Zarząd HP oświadcza natomiast, że "będzie działać w najlepszym interesie swoich akcjonariuszy" oraz iż "wierzy w swoją wieloletnią strategię". Jak wynika z niedawnych zapowiedzi, obejmuje ona m.in. reorganizację, większe zaangażowanie w usługowy model sprzedaży, zmianę strategii biznesu druku. Planowana jest również redukcja zatrudnienia (do 16 proc. pracowników).

Według nieoficjalnych doniesień Xerox zaoferował mniej niż 23 dol. za akcję HP (wobec 17,8 dol. na giełdzie). Zakup rozliczany w gotówce i akcjach miałby zostać sfinansowany z pożyczki bankowej. Wcześniej informowano, że Xerox uzyskał na uruchomienie środków nieformalną zgodę jednego z banków. Przypuszczano, że transakcja musiałaby opiewać na kwotę ponad 27 mld dol.

Warto zauważyć, że Xerox jest ponad 3-krotnie mniejszy niż HP pod względem wartości rynkowej (niecałe 8 mld dol. wobec ok. 29 mld dol. - wyceny wzrosły po ujawnieniu rozmów), i prawie 6-krotnie pod względem przychodów (10 mld dol. rocznie wobec 58 mld dol.). Wartość synergii z połączenia The Wall Street Journal ocenia na 2 mld dol.