W dniu 6 sierpnia br. HP podało do wiadomości, że Chief Executive Officer korporacji Mark Hurd zrezygnował z pełnionych funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Decyzja ma związek z oskarżeniem o molestowanie seksualne ze strony jednego z byłych kontrahentów HP. Dochodzenie wykazało, że Hurd wprawdzie nie złamał prawa, jednak nie przestrzegał standardów firmy. Na pożegnanie dostanie 12,2 mln dolarów odprawy w gotówce i 16 milionów USD w akcjach HP. Po jego rezygnacji funkcję Chief Executive Officera i tymczasowe kierownictwo korporacją przejmie 51-letnia Cathie Lesjak, dotychczasowy Chief Financial Officer HP.

Równocześnie HP podało wstępne wyniki finansowe za zakończony III kwartał fiskalny. Przychody spółki w tym okresie wyniosły 30,7 mld USD, o 11 procent więcej niż rok wcześniej. W IV kwartale fiskalnym HP spodziewa się przychodów w wysokości 32,5-32,7 mld USD, a w całym roku - 125,3-125,5 mld USD. Pełne wyniki finansowe zostaną zaprezentowane 19 sierpnia br.