Poczekamy z odpowiedzią na ofertę Xerox do 24 lutego - oznajmiło HP, po tym, jak Xerox podniósł cenę w ofercie zakupu spółki z 22 do 24 dol. za akcję (ok. 35 mld dol. za całą firmę).

Z zapowiedzi wynika, że zarząd HP przygotowuje ofertę dla akcjonariuszy firmy, która ma być odpowiedzią na propozycje Xerox. Wygląda więc na to, że zarząd HP nadal odrzuca fuzję i zamierza walczyć o poparcie udziałowców dla swojej strategii. Na razie nie zdradza wiele informacji.

"HP podzieli się dodatkowymi informacjami na temat swojego planu, jakim jest zapewnienie zrównoważonej długoterminowej wartości dla akcjonariuszy, w tym poprzez realizację wieloletniego planu strategicznego i finansowego spółki oraz wdrożenie jego mocny bilans" - zapowiedziała firma.

 

Zarząd HP: zobaczycie jakie mamy zyski

Możliwe, że HP w swoich propozycjach dla akcjonariuszy nawiąże do realizacji planu restrukturyzacji firmy, ogłoszonego jesienią. W dniu 24 lutego HP opublikuje wyniki finansowe za miniony kwartał. Zarząd twierdzi, że dzięki temu akcjonariusze będą mieli pełne informacje na temat zysków spółki.

W IV kw. minionego roku obrachunkowego, zakończonego 31 października 2019 r., zysk netto HP Inc. spadł o 73 proc. wobec analogicznego okresu ub.r., do 0,4 mld dol. (GAAP), ale zysk na akcję w ujęciu non-GAAP wzrósł o 11 proc., do 0,60 dol. W podobnej skali nastąpił wzrost w całym roku, do 2,24 dol. na akcję. Przychody w całym roku zwiększyły się o 0,5 proc., a w IV kw. - o 0,3 proc.

Xerox już jakiś czas temu zapowiedział, że będzie dążył do wrogiego przejęcia HP, dlatego stara się przekonać do pomysłu fuzji większość akcjonariuszy tej firmy. Zapowiedział, że na początku marca br. zamierza przedstawić akcjonariuszom HP propozycję wykupu udziałów. Zarząd HP najwyraźniej chce uprzedzić ten krok.

Xerox przekonuje natomiast, że rozmawiał już z wieloma dużymi udziałowcami HP i widzi zainteresowanie połączeniem. Przyznał jednocześnie, że poprzednia cena nie była odpowiednia.

 

Analitycy: Xerox powinien dać więcej

W ocenie analityków to wciąż za mało. Ekspert z Wells Fargo uważa, że Xerox powinien zaoferować minimum 25 dol. za akcję, a Morgan Stanley ocenia, że oferta na poziomie 26 dol. miałaby większe szanse powodzenia. Zdaniem analityków akcjonariusze HP dostrzegają ryzyko związane ze spadającymi przychodami Xerox. W razie fuzji dochodzi jeszcze obciążenie długiem związanym z zakupem HP.

W IV kw. ub.r. obroty Xerox spadły o 2,2 proc. r/r, a w całym 2019 r. - o 6,2 proc. W 2020 r. przewidywany jest dalszy spadek - o 4 proc. Zysk na akcję zwiększył się ponad dwukrotnie,  do 2,78 dol.