Według informacji z początku br. w regionie Europy Północnej i Wschodniej, m.in. w Polsce, wewnętrzny audyt Huawei stwierdził zawyżanie wyników. W rezultacie miało dojść do zmian personalnych w lokalnych strukturach, a kierownictwo korporacji poddało się dobrowolnej karze finansowej za brak nadzoru.  

Huawei skomentowało te informacje. Zapewnia, że dysponuje sprawnym mechanizmem wykrywania nieprawidłowości. Podkreśla, że wspomniana sytuacja nie osłabiła pozycji firmy.

„Huawei stosuje system ścisłych wewnętrznych kontroli i audytów. Zaprojektowano je w celu szybkiego identyfikowania i korygowania nieprawidłowości w działalności biznesowej firmy. Ich wynikiem są nakładane samoistnie konsekwencje finansowe, które mają przyczynić się do ściślejszego przestrzegania procesów i systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. Co ważne, pomimo zaistniałej sytuacji kondycja firmy jest solidna, a jej dane operacyjne dokładne. Wyniki finansowe są natomiast sprawdzane przez KPMG i publikowane w corocznym raporcie” - informuje Huawei.