Podczas spotkania w gronie ponad 220 ekspertów z całej Europy przekonywano o korzyściach z wykorzystania w edukacji nowych rozwiązań ICT. Chodzi zwłaszcza o rozwiązania wspierające metody nauczania. Priorytetem ma być stały dostęp do procesu kształcenia niezależnie od lokalizacji. Podczas konferencji zaprezentowano koncepcję Interactive Learning, w której materiały i zadania mogą być udostępniane w dowolnym momencie, determinując sposób prowadzenia lekcji. Nauczyciele, uczniowie, rodzice i administratorzy mogą korzystać z usług w chmurze oraz komunikacji z pomocą platform społecznościowych.

Równolegle odbył się CEE & Nordic Huawei Partner Summit 2016. Wzięło udział ponad 450 przedstawicieli oraz partnerów z Europy Wschodniej. Spotkanie było okazją do przedstawienia zrealizowanych projektów i wdrożeń oraz programu partnerskiego.