- Dla dyrektorów i menadżerów IT wyższego szczebla głównym wyzwaniem jest dziś myślenie i działanie w kategoriach cyfrowego przedsiębiorstwa. Stawką jest nie sam rozwój, ale przetrwanie firmy na rynku - twierdzi Serge Findling, wiceprezes ds. badań IDC IT Executive Programs.

Jednak do 2020 r. 75 proc. CIO nie zdoła osiągnąć wszystkich celów związanych z cyfryzacją, w związku z ich błędnym określeniem i nieudanymi wdrożeniami nowych technologii. Prognoza potwierdza więc problem z cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Tym niemniej większość szefów IT zamierza zmodernizować infrastrukturę i aplikacje w najbliższych dwóch latach. Istotne są także przewidywane zmiany w modelu zarządzania IT. Co więcej, zamiast koncentracji na uruchamianiu projektów, wielu CIO skupi się na bezpośrednim opracowaniu produktów cyfrowych.

Według IDC obecnie cyfrowa transformacja w największym stopniu dotyczy takich sektorów jak handel, bankowość i finanse oraz media, ale niebawem branż, które będą musiały podjąć bardziej zdecydowane kroki w kwestii cyfryzacji, powinno być więcej.

 

Oto 10 najważniejszych prognoz dla dyrektorów IT. przygotowanych w ramach IDC FutureScape for Worldwide CIO Agenda:

1. Do końca 2018 r. zarabianie na  danych oraz zwiększenie zysków z cyfryzacji znajdą się na szczycie listy celów 75 proc. dyrektorów ds. informatyki.

2. Mimo to, do 2019 r., 75 proc. CIO nie zdoła sfinalizować procesów cyfrowej transformacji. Najważniejsze powody to m.in. wewnętrzne konflikty organizacyjne związane z określeniem celów cyfryzacji, zły dobór narzędzi i rozwiązań technologicznych, niedofinansowanie projektów czy nieudana migracja do środowisk chmurowych.

3. Do 2020 r. 60 proc. dyrektorów IT stanie się liderami cyfrowego biznesu swoich organizacji oraz członkami zarządu.  

4. Do 2019 r. 60 proc. CIO odświeży infrastrukturę oraz aplikacje wykorzystywane w swojej organizacji, korzystając z rozwiązań chmurowych, mobilnych oraz metodyk DevOps.

5. Do 2019 r. 60 proc. organizacji IT zakończy wdrażanie platform umożliwiających stworzenie modeli biznesowych, odpowiednich dla nowych konsumentów cyfrowej gospodarki.

6. Do 2019 r. 75 proc. dyrektorów ds. informatyki zmieni swój stosunek do bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie uwierzytelniania dostępu do danych i zarządzania ryzykiem.

7. Do 2020 r. 40 proc. dyrektorów IT odegra inspirującą rolę w cyfrowej transformacji swoich organizacji, dzięki przywództwu  opartemu na nowej misji i wizji przedsiębiorstwa.

8. Do 2020 r. 40 proc. dyrektorów IT wprowadzi nowe modele zarządzania zasobami informatycznymi w celu przyspieszenia innowacji, uznając, że dotychczasowe sposoby zarządzania informatyką nie odpowiadają wymogom cyfrowej gospodarki.

9. Do końca 2018 r. 70 proc. CIO podniesie rangę „zwinnego” zarządzania na wyższy poziom dzięki Design Thinking (usystematyzowane podejście wdrażania innowacji) oraz narzędziom DevOps.

10. Do 2020 r. 60 proc. dyrektorów IT wprowadzi model biznesowy oraz kulturę organizacyjną, które nie będą koncentrować się na uruchamianiu kolejnych projektów informatycznych, ale na bezpośrednim opracowywaniu cyfrowo zorientowanych produktów.