Przychody z usług w chmurze publicznej zwiększą się zdaniem analityków z 56,6 mld dol. w 2014 r. do ponad 127 mld dol. w 2018 r. Średnia roczna stopa wzrostu w ciągu 5 lat (22,8 proc.) będzie 6 razy wyższa niż na całym rynku IT. W rezultacie w 2018 r. wydatki na usługi w chmurze publicznej będą generować ponad połowę wzrostu rynku oprogramowania, serwerów i pamięci masowych

Zdaniem IDC szybki wzrost będzie związany z przejściem rynku cloud computingu do etapu innowacji, co oznacza eksplozję nowych rozwiązań. Wiele z nich – prognozują analitycy – będą stanowić branżowe platformy, gromadzące wokół siebie społeczności innowatorów. Ten okres ma zmienić nie tylko IT w przedsiębiorstwach, lecz także sposób ich działania na rynku. Gdy liczba aplikacji gwałtownie wzrośnie, usługi w chmurze będą oferowane niemal na każdym rynku B2B i konsumenckim – uważa IDC. W ciągu 4 – 5 lat zgodnie z prognozą liczba deweloperów oprogramowania ma potroić się, tworząc 10 razy więcej niż obecnie rozwiązań chmurowych. Strategiczne znaczenie wielu z nich będzie znacznie większe iż w tradycyjnym IT. 

IDC oczekuje, że SaaS zdominuje usługi w chmurze publicznej, odpowiadając za 70 proc. wydatków w 2014 r. Na drugim miejscu znajdzie się infrastruktura jako usługa (Iaas). Do większych wydatków na ten cel przyczynia się głównie rozwój pamięci masowej dostępnej w chmurze (ze średnią roczną stopą wzrostu 31 proc.). Przychody ze storage’u oraz inwestycje w platformę jako usługę (PaaS) mają zdaniem IDC iść w górę najszybciej.