Konsumpcja w badaniu IDC to różnica pomiędzy liczbą materiałów zamówionych przez polskie oddziały producentów, a ilością materiałów, które zostały wysłane za granicę (nie rozprowadzano ich w Polsce). Za spadkiem w pierwszych 6 miesiącach br. stoi według firmy badawczej przede wszystkim niższa sprzedaż kartridży atramentowych, co odzwierciedla kurczący się zbyt urządzeń, trwający w Polsce od 2009 r. Mimo działań prawnych prowadzonych przez producentów wkładów OEM (procesy przeciwko dostawcom alternatywnym, zwiększona aktywność na polu patentowym), rynek materiałów oryginalnych skurczył się w I poł. br. bardziej, niż segment kartridży kompatybilnych. 

Tym niemniej niektóre marki zakończyły półrocze na plusie. Wśród nich jest obecny lider - ActiveJet (ponad 22 proc. udziału ilościowego w rynku kompatybilnych atramentów) oraz drugi brand należący do Actionu – Actis. Kolejny co do wielkości udziałów w sprzedaży tuszów BlackPoint (ponad 10,5 proc. udziału ilościowego), a także marka Printe, należąca do Grupy BlackPoint, zanotowały spadki.
 
Rynek tonerów okazał się stabilny. Tutaj z kolei konsumpcja produktów OEM rosła szybciej, niż sprzedaż zamienników, która utrzymała się na podobnym poziomie, co w I poł. 2012 roku. Według IDC cały rynek tonerów zanotował w I poł. 2013 roku nieznaczny wzrost.