Imagis oczekuje 47 mln zł od towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz. Wyjaśnia, że żąda zapłaty z tytułu szkód poniesionych przez spółkę z powodu działań ubezpieczonych w tej firmie byłego członka zarządu oraz byłego członka zarządu spółki zależnej. Na liście szkód uzasadniających roszczenie jest utrata wartości udziałów w GPS Konsorcjum. Była to spółka w 100 proc. zależna od Imagisu, kupiona w 2012 r. za 22 mln zł, która rozwinęła handel smartfonami. W 2013 r. wygenerowała 1,5 mld zł obrotów. W 2015 r. organy skarbowe uznały, że GPS Konsorcjum był buforem w transakcjach karuzelowych prowadzących do wyłudzeń VAT-u. Zażądały zapłaty 300 mln zł podatku. Imagis na początku br. poinformował, że sprzedał obciążoną roszczeniami skarbówki spółkę za symboliczną złotówkę. Nie podał nabywcy.

Wśród szkód wyrządzonych przez członka zarządu spółki, za które Allianz powinien wypłacić należność z ubezpieczenia, Imagis wymienia także objęcie niewłaściwie zabezpieczonych obligacji PC Guard i CG Finanse oraz umowę pożyczki zawartą z CG Finanse.