Warszawski Sąd Rejonowy zatwierdził układ w postaci przyjętej na zgromadzeniu wierzycieli Imagisu w dniu 19 stycznia br.

Według przedstawionych w styczniu zmodyfikowanych propozycji układowych wierzycieli spółki podzielono na 6 grup, w zależności od kategorii (wierzyciele publiczno - prawni i inni) oraz sumy długu. Spółka zaproponowała niektórym wierzycielom m.in. konwersję części wierzytelności na akcje.

Przeciwko układowi protestowali naczelnicy dwóch warszawskich urzędów skarbowych. Ich zdaniem naruszono prawo przyjmując układ. Sąd postanowił jednak go zatwierdzić.

Imagis był w restrukturyzacji od marca 2016 r.