Największy dystrybutor IT na świecie w II kw. 2017 osiągnął 7-procentowy wzrost sprzedaży, do 10,83 mld dol. Marża brutto spadła jednak do 6,54 proc. z 7,10 proc. rok wcześniej. Zysk netto zmniejszył się do 45 mln dol. z 55 mln dol.

Marża stopniała z powodu większego udziału w sprzedaży produktów konsumenckich, jak również strategicznych inwestycji w chmurę, biznes komercyjny i fulfillment - wyjaśnia spółka. Ponadto w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszył się zysk amerykańskiej spółki zależnej sprzedającej sprzęt mobilny.

Z kolei zysk operacyjny i wynik netto (w ujęciu GAAP) obniżyły według Ingrama koszty restrukturyzacji, przejęć, fuzji i przekształceń oraz jednorazowe koszty związane głównie z rozliczeniami z tytułu przejęcia dystrybutora przez chińską grupę HNA w końcu ub.r. - w sumie 42 mln dol. Do tego doszła amortyzacja - 23 mln dol.