Zdaniem Integrated Solutions o ożywieniu na rynku zamówień publicznych świadczyć mają m.in. dwa tegoroczne postępowania przetargowe w administracji publicznej na dostarczanie technologii Microsoftu. Ich łączna wartość to ponad 41 mln zł.

Pierwszy przetarg obejmował dostarczenie licencji, zapewnienie usług stowarzyszeniowych i chmurowych Straży Granicznej. Oprócz Integrated Solutions o zamówienie starały się również APN Promise i Comparex. Integrator należący do Orange Polska zaoferował najkorzystniejszą cenę i termin dostawy licencji na oprogramowanie Microsoftu. Wartość projektu to 26,5 mln zł brutto.

Z kolei w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej "na dostawę licencji,
aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoftu oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla GDDKiA", oferty złożyli APN Promise, Comperex, Integrit i Integrated Solutions. Również w tym postępowaniu ta ostatnia firma zaoferowała najkorzystniejszą cenę i uzyskała kontrakt. Pozostałymi kryteriami, które wpłynęły na wybór wykonawcy były m.in. terminy dostawy licencji, dostępność licencji testowych, a także warsztaty z oferowanej technologii. Wartość umowy to 14,8 mln zł brutto.