Integrated Solutions rozszerza portfolio produktów o rozwiązania chmurowe Google. Firma dołączyła do Google Cloud & Google for Education Partner Program. Będzie oferować Google G Suite oraz produkty Google Cloud Platform (GCP). Rozwiązania te zapewnią klientom dostęp do pakietu aplikacji biurowych oraz wirtualnych serwerów z chmury.

Integrated Solutions zapewni klientom G Suite wsparcie podczas wdrożenia, infolinię w języku polskim ze wsparciem dla użytkowników oraz możliwość integracji z innymi usługami i rozwiązaniami oferowanymi przez Integrated Solutions jak i Orange Polska.

W ramach usługi Google Cloud Platform dostępna będzie cała gama predefiniowanych serwerów do realizowania różnych usług, mechanizmy dla baz danych, Big Data, analityki i machine learning. 

G Suite to nie tylko rozwiązania dla biznesu. Uczestniczące w programie partnerskim firmy stanowią także kluczową część ekosystemu Google for Education, inicjatywy na rzecz wsparcia sektora edukacji w dziedzinie nowych technologii. Obecnie ponad 70 mln uczniów, nauczycieli i administratorów na całym świecie korzysta z G Suite.