Spółka została jednym z pierwszych partnerów Oracle’a o statusie Cloud Managed Service Provider w regionie ECEMEA (Europa Centralna i Południowa, Rosja i WNP, Turcja, Środkowy Wschód i Afryka). Oferta usług chmurowych IS poszerzy się o aplikacje dostarczane w modelu usługowym, rozwiązania PaaS (oprogramowanie pośredniczące, baza danych) oraz o usługi Oracle klasy IaaS (moc obliczeniowa, pamięci masowe i sieciowe w chmurze, chmura w modelu cloud-at-customer dostarczana dzięki Oracle Cloud Machine). Związek z Oracle’em umożliwia integratorowi przenoszenie newralgicznych aplikacji oraz środowisk testowych i deweloperskich do chmury publicznej w modelu bezpośrednim lub hybrydowym. 

- Integrated Solutions jest jedną z pierwszych firm w całym naszym regionie, która ma wystarczające kompetencje do tego, by zapewnić sprawne przeprowadzenie transformacji klienta do chmury obliczeniowej w oparciu o technologie Oracle – mówi Adam Wojtkowski, Dyrektor Generalny Oracle. – Posiada zarówno wiedzę w obszarze doradztwa i działań konsultacyjnych, jak i stworzenia modelu biznesowego, właściwego podejścia technologicznego oraz przeprowadzenia migracji i długoterminowego utrzymania środowisk IT klienta. Jako Partner Oracle MSP firma bierze pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie dostarczonego środowiska.

Współpraca z Oracle to kolejna już umowa Integrated Solutions rozszerzająca kompetencje doradcze spółki w obszarze chmury obliczeniowej. Niedawno informowaliśmy, że firma podpisała umowę z Accenture, co pozwoliło jej na oferowanie usług konsultingowych i dostarczanie projektów w zakresie infrastruktury Data Center oraz budowy i migracji aplikacji biznesowych