Założyli ją 18 lipca 1968 roku Robert Noyce (na zdjęciu w środku, po lewej Andy Grove) i Gordon Moore (po prawej). Działaniom Intela przyświeca od początku motto Noyce’a: „Nie oglądaj się za siebie. Idź naprzód i stwórz coś wspaniałego!”  

Motto mottem, ale okrągła rocznica to jednak dobra okazja, aby rzucić okiem wstecz, na przykład na fotografie pierwszych intelowskich układów: 4004 z 1971 r., 8080 z 1974 r. i 8086 z roku 1978.