Intel zamierza zwiększyć inwestycje w regionie EMEA, w tym w Polsce, ze względu na wyższy wzrost gospodarczy niż na zachodzie Europy i duże zasoby wykwalifikowanej kadry. Na wsparcie mogą liczyć m.in. nowe przedsięwzięcia, które potrzebują środków rozwój, a zdaniem Intela biznes dobrze rokuje na przyszłość. Za finansowanie i inwestycje Intel Capital na polskim rynku odpowiada Maciej Żak, nowo powołany dyrektor ds. inwestycji, który przez 12 lat był związany z ITI. Dotychczas Intel Capital dofinansował 6 polskich spółek.