Redukcje zatrudnienia w grupie Internetu rzeczy Intela objęły lokalizacje w USA i Irlandii. W sumie dotyczą blisko 140 osób. Nastąpiły wkrótce po niespodziewanym zastopowaniu prac nad trzema liniami produktów związanych z IoT, co może być sygnałem zmniejszenia zaangażowania Intela w tym sektorze rynku. Grupa IoT generuje niecałe 5 proc. sprzedaży Intela. W ub.r. było to 721 mln dol. Intel wszedł w ten biznes dywersyfikując źródła przychodów, aby zmniejszyć uzależnienie od kurczącego się rynku PC.

Z kolei według światowych prognoz przychody z rozmaitych rozwiązań IoT będą wyraźnie rosnąć w najbliższych latach. W 2020 r. mogą sięgnąć według IDC ok. 1 bln dol.