Subskrypcja trwała od 15 lipca do 21 października (termin przedłużono). W ramach oferty przydzielono 8,77 mln akcji po 31 gr za sztukę, czyli w sumie za ponad 2,7 mln zł. Koszty emisji wyniosły łącznie 534 tys. zł. W tym koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty to prawie 365 tys. zł, sporządzenia dokumentu informacyjnego i doradztwa - 73 tys. zł, a promocji - 96 tys. zł.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pozyskane środki mają zostać przeznaczone m.in. na dalszy rozwój sprzedaży w Niemczech (we wrześniu Inwazja PC wynajęła lokal z magazynem w Gorlitz przy polskiej granicy) oraz ekspansję na inne rynki zagraniczne.

W dniu 21 października na zakończenie notowań na warszawskiej giełdzie za papiery Inwazji PC płacono 37 gr.