W porównaniu z I kw. br. przychody spadły o 37,8 proc. Według spółki na spadek sprzedaży (wartościowo) istotny wpływ miały malejące ceny laptopów. Zdaniem Inwazji PC zmniejszyły się o 35 proc. w odniesieniu do pierwszych 3 miesięcy roku. Zysk netto firmy był jednak większy o 5,4 proc. niż w I kwartale br., poprawa nastąpiła także po stronie zysku z działalności operacyjnej - wyniósł 841 tys. zł wobec 726 tys. zł w I kw. (wyników nie da się porównać z II kw. 2010 r., ponieważ nie ma danych finansowych za ten okres). Od 13 sierpnia 2010 r., czyli od początku pierwszego roku obrotowego spółki (zakończy się 31.12.2011 r.), zysk netto osiągnął kwotę 1,1 mln zł, a przychody 59,5 mln zł.

Wartość zobowiązań firmy na dzień 30 czerwca br. przekraczała 24 mln zł (w większości są to zobowiązania krótkoterminowe)

Celem Inwazji PC jest dalsza poprawa rentowności. Spółka zapewniła, że zawarła kontrakty handlowe o wartości niemal 100 mln zł rocznie na eksport sprzętu komputerowego, RTV i AGD do Niemiec. W lipcu br. wartość sprzedaży na rynku niemieckim wyniosła ponad 2 mln zł. Planowany jest rozwój działalności w krajach Europy Wschodniej. W 2011 r. Inwazja PC przewiduje zysk w wysokości 1,77 mln zł, natomiast w 2012 roku przychody mają sięgnąć 233 mln zł, a zysk netto – 2,65 mln zł (czyli byłby prawie 50 proc. wyższy niż bieżącym roku). 
 
Spółka przekonuje, że potrzebuje 2,7 mln zł na inwestycje, aby osiągnąć lepsze wyniki. Środki na ten cel chce pozyskać z trwającej emisji akcji, która weszła w ostatni etap. Przydział papierów ma zakończyć się 21 września. Gdyby wszystkie akcje znalazły nabywców, wartość firmy wzrośnie do ok. 9,5 mln zł. Spółka kusi inwestorów zainteresowanych nową emisją gwarancją zysku, niezależnie od wyników finansowych.
 
W piątek 19 sierpnia na zakończenie sesji na warszawskiej giełdzie papiery Inwazji PC wyceniano na 28 gr. Przez cały dzień nie było chętnych do kupna ani sprzedaży papierów po tej cenie.