Zysk z działalności operacyjnej w I kw. 2011 r. wyniósł 726 tys. zł. Ponieważ początek bieżącego roku był drugim okresem działalności operacyjnej spółki (powstała w sierpniu 2010 r.), nie ma porównywalnych danych finansowych z I kw. 2010 r.

W odniesieniu do IV kwartału 2010 r. Inwazja PC poprawiła rentowność - przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 6,5 proc. (w IV kwartale 2010 r. wyniosły 21,8 mln zł), a zysk netto o 81,7 proc. (w IV kwartale 2010 r. - 235 tys. zł). Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 23,5  proc.

W swoim pierwszym roku obrotowym, obejmującym okres od 13 sierpnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., spółka wypracowała 45 mln zł przychodów netto ze sprzedaży i zysk w wysokości 662 tys. zł.

Do poprawy wyników przyczyniły się m.in. cięcia kosztów. Według zarządu spadły o 30 proc. Poinformowano także, że w ostatnim okresie wzrosła liczba klientów sieci. Spółka zapewniła, że zgodnie z założeniami strategii na 2011 r. pozyskano już pierwszych kontrahentów z Niemiec, doszło do pierwszych transakcji. Nie ujawniono jednak szczegółów. Wcześniej Inwazja PC zapowiadała, że będzie sprzedawać sprzęt na rynku niemieckim poprzez portale aukcyjne.

Inwazja PC zadebiutowała na giełdowym rynku NewConnect w br. Z emisji akcji spółka pozyskała 1,5 mln zł.