Zysk z działalności operacyjnej spółki w III kw. br. wyniósł 772 tys. zł. Wyniki nie są porównywalne z analogicznym okresem ub. roku, gdyż pierwszy rok obrotowy Inwazji PC rozpoczął się 13 sierpnia 2010 r. Od tego dnia do 30 września 2010 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 74,9 mln zł, a zysk netto – 1,3 mln zł. 

W odniesieniu do II kw. 2011 r. Inwazja PC odnotowała wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 6,3 proc. (w II kwartale 2011 r. wyniosły 14,5 mln zł), spadek zysku na działalności operacyjnej o 8,2 proc. (w II kw. 2011 r. - 841 tys. zł) oraz zysk netto mniejszy o 51,1 proc. (II kw. 2011 r. - 450 tys. zł). 

Spółka poinformowała, że w III kw. br. w porównaniu z II kw. zwiększyły się przychody z eksportu, co jest istotnym elementem strategii (firma dąży  do rozwoju sprzedaży w Niemczech i na rynkach krajów Europy Wschodniej). Zdaniem zarządu wyniki w trudnym kwartale, pomimo nadejścia drugiej fali recesji, były satysfakcjonujące m.in. dzięki dywersyfikacji kanałów sprzedaży i redukcji kosztów. Na bilans pozytywnie wpłynęło przeniesienie niektórych sklepów w bardziej atrakcyjne i tańsze lokalizacje. Inwazja PC w III kw. 2011 r. pozyskała sześć kolejnych sklepów partnerskich. Spółka zapewniła także, iż zintensyfikowano sprzedaż hurtową poprzez automatyzację zamówień dla klientów B2B.