Pierwszy rok obrotowy InwazjiPC obejmuje okres od 13 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Według najnowszej prognozy przychody ze sprzedaży do końca br. wyniosą 95 mln zł, a zysk netto 1,71 mln zł. W czerwcu spółka zapowiadała 163,2 mln zł przychodów i 2 mln zł zysku netto.

Słabszy wynik InwazjaPC tłumaczy niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Jej zdaniem pogorszenie koniunktury gospodarczej opóźniło m.in. zapowiadaną ekspansję na rynek niemiecki, a znaczne wahania kursów walut pośrednio spowodowały opóźnienia w dostawach towarów. Niższe przychody są związane także z powodzią w Tajlandii i zmniejszeniem dostaw od producentów.

InwazjaPC podtrzymała prognozę wyników na 2012 rok. Przychody mają wynieść 233 mln zł, a zysk netto – 2,65 mln zł.