ABC Data kupiła 100 proc. akcji iSource’a, zgodnie z umową zawartą 23 grudnia ub.r. Zapłaciła za nie ok. 17,9 mln zł, w tym ok. 12 mln zł w gotówce, a resztę w akcjach własnych, które wydano sprzedającym (właścicielami iSource’a były cypryjskie spółki Accession oraz polska AKJ Capital).
 
Została przeprowadzona również wycena majątku zakupionej spółki. Według ABC Daty wartość majątku obrotowego iSource'a w dniu 30 maja br. wyniosła w przybliżeniu 15,7 mln zł.

Wycena miała znaczenie dla ustalenia ostatecznej kwoty zakupu. W umowie z grudnia ub.r. cenę nabycia wszystkich udziałów w spółce ustalono na ok. 15,5 mln zł z możliwością powiększenia o maksymalnie 2,5 mln zł.