Spółka zajmująca się tworzeniem i wdrożeniami systemów IT dla samorządów, zakończyła I półrocze 2017 skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie ponad 4,13 mln zł wobec 1,35 mln zł rok wcześniej. Twierdzi, że portfel zamówień ciągle rośnie.

Madkom podaje, że w czerwcu br. osiągnął 1,139 mln zł przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w analogicznym miesiącu ub. roku było to 216 tys. zł. Wyjaśnia, że jest to m.in. rezultat rozliczenia szkoleń w dwóch projektach finansowanych z programu POWER (Program Wiedza Edukacja i Rozwój).

Według integratora w I poł. br. wyraźnie wzrosły także przychody ze sprzedaży usług serwisowych. Ich wartość w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. przekroczyła 1,712 mln zł wobec 1,162 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. Zarząd spodziewa się dalszej poprawy.

„Liczyliśmy na wyższe wyniki, ale część przychodów nie została zafakturowana i przesunie się na kolejne okresy, gdyż wynika to z przesunięć harmonogramów przez klientów.” - informuje Grzegorz Szczechowiak, prezes Madkomu.

Dodaje, że przychody powinny rosnąć przez co najmniej kilka kolejnych kwartałów. „Ciągle pozyskujemy nowe zamówienia i jak na razie przed nami przynajmniej dwa tak dobre lata.” – ocenia szef spółki. W II poł. 2017 r. spodziewa się co najmniej powtórzenia wyniku z pierwszego półrocza.

W czerwcu br. Madkom podpisał umowy na nowe zamówienia na kwotę ponad 760 tys. zł. Kolejne wpływy powinna przynieść realizacja zamówienia w ramach projektu „Małopolskie e-urzędy”, którego całkowita wartość wynosi 1,03 mln zł brutto. Spółka dostarczy systemy informatyczne z zakresu portalu do nieruchomości Sidas CU, szynę danych Sidas Broker oraz przeprowadzi wdrożenia i szkolenia z produktów w 8 urzędach woj. małopolskiego. 

Spółka zależna Madkomu zajmie się natomiast szkoleniami prawniczymi z zakresu KPA i instrukcji kancelaryjnej. Integrator podpisał również umowę na modernizację oprogramowania w 8 gminach w województwie pomorskim, a jej wartość sięga blisko 670 tys. zł brutto. 

Jak Madkom chce rosnąć w przyszłości? Strategia na lata 2015-2020 przewiduje zwiększanie stałych przychodów z umów serwisowych oraz efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. 

Celem spółki jest zdobycie nowych kontraktów na kwotę minimum 10 mln zł i pozyskanie zamówień na dostawy systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentami u nowych klientów w liczbie co najmniej 100 urzędów w 2017 r. (Madkom jest integratorem własnego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej). 

Madkom zamierza również pozyskać zamówienia z funduszy RPO województw, które zakończyły oceny w konkursach i przyznały już dofinansowania na lata 2016-2018. Wartość kontraktów w tym segmencie wynosi 6 mln zł netto. Ich realizacja ma nastąpić w latach 2017-2018.