Przedsiębiorstwa klasyfikowane jako „liderzy danych” (Data Thrivers) podejmują działania w celu wzrostu przychodów, poprawy wyników i osiągnięcia konkretnych korzyści finansowych dzięki wykorzystaniu potencjału dostępnych danych. Ale tylko 11 proc. organizacji spełnia te kryteria - zgodnie z wynikami badania NetApp i IDC.

Z danych wynika, że uzyskują one trzykrotnie większe tempo wzrostu liczby nowych klientów, osiągają większą produktywność pracowników oraz zyski w porównaniu z przedsiębiorstwami, które określono mianem zwykłych „użytkowników danych” („Data Survivors”) oraz „oponentów danych” („Data Resisters”).

Według badania tradycyjnie funkcjonujące przedsiębiorstwa z różnych branż stają w obliczu ryzyka utraty znacznej części przychodów w 2018 r. na rzecz firm w większym stopniu opierających swoje działanie na przetwarzaniu danych. Zagrożone są zwłaszcza przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (29 proc.), handlu detalicznego (ponad 25 proc.), przemysłu maszynowego (20 proc.), usług finansowych (18 proc.). Problem dotyczy także jednostek administracji (18 proc.).

Podmioty sklasyfikowane jako „użytkownicy danych” w ocenie autorów raportu tracą możliwości uzyskania przychodów, ponieważ nie wykorzystują w pełni danych do realizacji potrzeb klientów i nie potrafią poradzić sobie z ilością informacji. Używają niejednolitych narzędzi do zarządzania danymi (w różnych formatach i lokalizacjach), co dodatkowo komplikuje procedury zarządzania bezpieczeństwem, ryzykiem, prywatnością i zgodnością z przepisami.

- Przedsiębiorstwa, które nie dokonają transformacji i nie dołączą do grona liderów, muszą liczyć się z mechanizmem selekcji naturalnej - komentuje Laura DuBois, wiceprezes grupy IDC ds. pamięci masowej dla przedsiębiorstw, serwerów i oprogramowania infrastrukturalnego.

Według niej firmy dostrzegają potrzebę zmiany standardowych procedur działania i rozpoczęcia transformacji cyfrowej.

- Oznacza to konieczność modernizacji istniejących systemów, modeli, procesów i architektury w celu skutecznego funkcjonowania na konkurencyjnym rynku - zauważa wiceprezes.

Organizacje, które można określić mianem „liderów danych”, stosują różne rozwiązania, m.in. usługi przetwarzania danych w chmurze hybrydowej. Obejmują one funkcje ochrony, zabezpieczania, integracji i optymalizacji danych. Według raportu pozwalają one stworzyć elastyczną i ekonomiczną infrastrukturę zarządzania danymi oraz przyspieszyć procesy analizy informacji.  


Najważniejsze wskazówki dla „użytkowników danych”, którzy chcą dołączyć do grona „liderów danych” według NetApp i IDC:

• Dane należy traktować jako cenny element aktywów przedsiębiorstwa
• Dział informatyki i działy biznesowe powinny ze sobą współpracować
• Należy tworzyć mapy danych w celu zwiększenia ich widoczności i poprawy mechanizmów kontrolnych.

Przejście do grupy „liderów danych” wymaga przeprowadzenia kompleksowej reorganizacji działania zespołów, procesów i technologii oraz opracowania planu transformacji cyfrowej, który powinien obejmować następujące kroki:

• Utworzenie nowych ról
• Opracowanie nowych modeli zatrudnienia
• Zdefiniowanie nowych procesów organizacyjnych
• Dokonanie nowych inwestycji
• Wykorzystanie usług przetwarzania danych w chmurze hybrydowej.