Według badania KPMG dyrektorzy IT w Europie Środkowej i Wschodniej cenią najwyżej umiejętności związane z programowaniem. Wymienili je na 1 miejscu wśród kompetencji, których brak ogranicza możliwość wprowadzania zmian w organizacji (blisko 45 proc. wskazań). Numerem 2 na liście potrzeb jest zarządzanie współpracą z biznesem - ponad 30 proc., a nr 3 - kompetencje analityczne związane z Big Data (ponad 25 proc.). Brak fachowców od architektury korporacyjnej uznało za problem ponad 20 proc. pytanych. Na kolejnych miejscach znalazły się umiejętności z obszaru strategii IT, cyfryzacji i - co ciekawe na końcu listy - bezpieczeństwa.

Inaczej wygląda natomiast lista priorytetów dyrektorów IT, biorąc pod uwagę średnią światową. Tam za najbardziej utrudniający rozwój organizacji uznano niedobór kompetencji z zakresu analityki i Big Data (blisko 40 proc. wskazań). Na kolejnej pozycji znalazło się programowanie, bezpieczeństwo i architektura korporacyjna, które dla szefów IT na świecie mają ten sam wysoki priorytet.

Z badania wynika, że brak fachowych kadr przyprawia szefów IT o coraz większy ból głowy. Mianowicie 65 proc. pytanych uważa brak umiejętności pracowników za ograniczenie, utrudniające rozwój organizacji. To o 6 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. Aż 89 proc. dyrektorów odpowiedzialnych za IT przyznało, że ma problem z utrzymaniem talentów w firmie. Można spodziewać się dużo większej liczby ofert - 44 proc. pytanych planuje powiększenie zespołu w ciągu najbliższego roku.