Dystrybutor włączył do oferty oprogramowanie LogicVein. To japońska firma założona w 1992 r. (początkowo pod nazwą Digital Architect Corporation). Jej głównym produktem jest pakiet o nazwie Net LineDancer (NLD), przeznaczony do zarządzania konfiguracją urządzeń sieciowych (routery, przełączniki itp.) w środowiskach korporacyjnych oraz w rozproszonych data center. Ułatwia inwentaryzację infrastruktury sieciowej, automatycznie zbierając informacje o zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu. Wykrywa zmiany w konfiguracji - w tym zmiany haseł - zachowując historię modyfikacji i umożliwiając integrację z systemami monitoringu sieci.

Alstor SDS powstał w związku z podziałem biznesu w Alstor Sp.j., przejmując dystrybucję rozwiązań do przetwarzania dokumentów (DMS), do infrastruktury IT, centrów danych i sieci informatycznych.