Według Computerworld TOP 200 wartość polskiego rynku informatycznego w 2011 roku wyniosła 31,3 mld zł, tj. o 2,3 mld zł więcej niż w 2010 r. To kolejny rok na plusie (w 2010 r. wynik poprawił się o 2,5 mld zł). Ponad połowę udziału miały wydatki na sprzęt (17,9 mld zł).

Najwięcej na IT w 2011 roku wydała administracja – 2,4 mld zł, czyli o 17 proc. więcej niż przed rokiem. Według TOP 200 będzie zwiększać się zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne w sektorze użyteczności publicznej, na czele z energetyką. W 2011 wydatki na IT w tym segmencie wzrosły o 44 proc.  Więcej zamawiają banki i firmy telekomunikacyjne - ich inwestycje teleinformatyczne wzrosły odpowiednio o 7 i 13 proc. Znacznie spadły natomiast wydatki małych i średnich przedsiębiorstw - o 24 proc., do kwoty 805 mln zł.

W raporcie uwzględniono 350 przedsiębiorstw z 15 sektorów gospodarki, które łącznie wydały na informatykę w 2011 roku 10,6 mld zł (8 proc. więcej niż rok wcześniej). To jedna trzecia całego rynku. Za pozostałą część odpowiada sprzedaż konsumencka i małe firmy. Najwięcej ankietowanych przedstawicieli branży uznało koniunkturę na rynku uznało za dobrą (44 proc.) oraz bardzo dobrą (3 proc.). Niemal tyle samo określiło sytuację jako przeciętną (46 proc.). Negatywne odczucia ma łącznie 7 proc. Jeśli chodzi o prognozę na 2012 roku, optymistów jest tyle samo co pesymistów. Poprawy sytuacji spodziewa się 49 proc. ankietowanych.

Najnowsza edycja Computerworld TOP 200 powstała na podstawie danych z 2011 roku w oparciu o metodologię, opracowaną we współpracy z IDC.