Deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną zastąpione przez pliki JPK_VAT - tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej, przygotowany przez ministerstwo finansów. Zmiana ma wejść w życie 1 lipca 2019 r. Wraz z nią znikną także załączniki, takie jak VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT. Aby JPK zastąpił likwidowane dokumenty, jego struktura zostanie rozbudowana. Będzie się składał z części deklaracji VAT i ewidencji VAT.

Nowelizacja m.in. nakłada na podatników rozliczających VAT kwartalnie obowiązek dostarczania skarbówce ewidencji podatkowej za pierwszy i drugi miesiąc kwartału. Trzeba będzie go przekazać do 25. każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy ewidencja.

Zdaniem resortu zmiany uproszczą rozliczenia ze skarbówką i ograniczą biurokratyczne obowiązki przedsiębiorstw. Ministerstwo ocenia, że koszty ich wdrożenia będą niewielkie - w zależności od wielkości firmy oszacowano je na od zera do kilkuset tysięcy złotych.

Nowelizacja wprowadza też nowe obowiązki dla sprzedawców - mają oni "informować nabywcę o obowiązkach podatnika prowadzącego ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczących wystawienia i wydania paragonu albo faktury." Takie wymaganie ma ograniczyć szarą strefę dzięki większej świadomości praw, jakie mają nabywcy.

Nowelizacja przewiduje też utworzenie Centralnego Rejestru Faktur, którym będzie zarządzać KAS. Dane ma udostępniać m.in. ministrowi finansów i organom skarbowym.