W II kw. br. w branży IT w Polsce było zatrudnionych prawie 211 tys. osób - według danych Eurostatu, które przytacza "Puls Biznesu". Oznacza to wzrost o blisko 30 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. Ale potrzeby są dużo większe - szacuje się, że liczba wakatów przekracza 50 tys. Braki kadrowe hamują rozwój firm i śrubują wynagrodzenia. Mediana podstawowych wynagrodzeń w branży IT wynosi 7080 zł brutto miesięcznie (z dodatkami - 7510 zł) - według Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2017. Połowa pracowników w badanych firmach miesięcznie zarabia od 5,3 tys. zł do 9 tys. zł , jeśli chodzi o podstawowe stawki.

Prognozy nie są optymistyczne - zapotrzebowanie na fachowców w sektorze IT będzie jeszcze większe w kolejnych latach, w związku z cyfryzacją przedsiębiorstw i automatyzacją procesów. Liczba absolwentów kierunków informatycznych będzie natomiast spadać. Według GUS w 2017 r. kierunki informatyczne ukończy 13,2 tys. osób, o 29 proc. mniej niż w 2006 r. Lukę tylko w niewielkim stopniu może zapełnić pozyskanie fachowców z zagranicy. Zapewne część polskich absolwentów opuści natomiast kraj.