Michał Kanownik wszedł do rady ds. cyfryzacji trzeciej kadencji. Rada składa się z 20 osób. Jej członków wybrał minister Marek Zagórski.

Zadaniem rady jest m.in. opiniowanie dokumentów strategicznych (jak programy rozwoju) i innych związanych z cyfryzacją, łącznością czy społeczeństwem informacyjnym. Zgłasza także pomysły, które mogą być realizowane przez ministerstwo cyfryzacji, jak również przygotowuje projekty. Rada pełni również funkcje doradcze dla resortu oraz komitetu rady ministrów ds. cyfryzacji.