Zastrzeżenia ARiMR dotyczą jednego miesiąca (sierpnia 2013 r.) świadczenia usług w ramach umowy zawartej w kwietniu ub.r.  Według agencji Comarch ukarano za opóźnienia – niedotrzymanie poziomu SLA.

Spółka nie zgadza się z tą decyzją. Zwraca uwagę, że kara jest drakońska - niewspółmiernie wysoka w stosunku do wynagrodzenia Comarchu za świadczone usługi (ponad 100-krotnie wyższa) jak i do poniesionej szkody. Spółka zapewnia, że poza dwoma-trzema przypadkami opóźnień generowania raportów tygodniowych, nie wystąpiły żadne błędy istotne dla funkcjonowania ARiMR. Comarch twierdzi również, że zastosowany przez ARiMR sposób naliczenia kary nie jest jasny i nie został uzgodniony ze spółką. Ponadto nie ma uzasadnienia w zawartej umowie.

Zdaniem zarządu kwota rezerwy na poczet ewentualnych roszczeń z tytułu kar, wynikających z umowy, w kwocie 2,3 mln zł, jest wystarczająca.