W ocenie minister błędy w programie mogą doprowadzić do zmarnowania funduszy przyznanych na inwestycje w ramach Polski Cyfrowej. Budżet programu wynosi ponad 2 mld euro. Pieniądze mają zostać wykorzystane na cele określone w trzech osiach programu: poprawę dostępu do szybkiego Internetu, e-usługi administracji oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym. Środki są dostępne w latach 2014 – 2020.

Anna Streżyńska poinformowała, że aby je optymalnie wykorzystać, resort obecnie pracuje nad przemodelowaniem programu.

M.in. planuje podłączyć do bardzo szybkiego Internetu 32 tys. szkół i jednostek szkolnych, integrując to przedsięwzięcie z projektami MEN. Obecnie trwa pilotaż. Będą także inwestycje w szkolenia nauczycieli, jak również w edukację dorosłych, co ma zwiększyć ich umiejętności cyfrowe.

Kolejne plany inwestycyjne resortu to rezygnacja z papieru w administracyjnym obiegu dokumentów oraz integracja serwisów internetowych administracji publicznej.

Ministerstwo zamierza także wrócić do projektu elektronicznych dowodów osobistych, czyli pl.ID.

'Wydaliśmy miliardy złotych na informatyzację kraju, miliardy złotych na szerokopasmowy Internet. Procedury prawne, za pomocą których komunikujemy się z administracją, pozostają na poziomie analogowym, z wyjątkiem 55 usług, które są umieszczone na stronie Obywatel.gov.pl' – podsumowała stan cyfryzacji administracji Anna Streżyńska według PAP.