Resort wyjaśnia, że „stare” kasy fiskalne mogą być używane aż się zużyją. Przedsiębiorca powinien natomiast mieć kasą rejestrującą, z wystarczającą pamięcią, odpowiednią do profilu działalności. Wymóg umieszczania NIP nabywcy na paragonie (na jego żądanie) będzie dotyczył tylko kas, które umożliwiają taką funkcję.

Ministerstwo przypomniało także, że w związku z nowymi przepisami trzeba umieścić na paragonie nazwę towaru, tak aby można było go „jednoznacznie” zidentyfikować. Ponieważ pojawiały się wątpliwości, co to znaczy, resort próbuje też wyjaśnić, jak należy rozumieć to określenie:

„Tak jak dotychczas, to od podatnika zależy, w jaki sposób dobierze on nazwę towaru lub usługi, tak aby jego klient mógł jednoznacznie zidentyfikować zakupiony towar lub usługę. Przepisy nie wykluczają przy tym - tak jak obecnie – stosowania skrótów.”

Ministerstwo podaje przykład jabłek - jeżeli handlowiec sprzedaje 5 gatunków jabłek i wszystkie są w jednakowej cenie, może on zaprogramować w kasie nazwę „jabłka'. Jeżeli jest to kilka gatunków w różnych cenach, to należy oznaczać je nazwą lub nazwą skróconą gatunku.

Według Ministerstwa Finansów do 30 września 2013 r. wszyscy przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych przepisów. Resort przypomina, że dotychczas i tak nie akceptował nazw towarów, które uniemożliwiały ich jednoznaczną identyfikację.